Showing 1–20 of 540 results

21 %
950,000  750,000 
18 %
55,000  45,000 

Dịch vụ chế tạo

Dịch vụ in 3D FDM

1,000 15,000 

Dịch vụ chế tạo

Dịch vụ cắt laser – mica

1,000 20,000 

Dây cắm - Cáp kết nối

65 sợi dây cắm breadboard đực đực

35,000 
Sản phẩm tạm hết hàng
Sản phẩm tạm hết hàng
40,000 
Sản phẩm tạm hết hàng
65,000 
Sản phẩm tạm hết hàng
Sản phẩm tạm hết hàng
145,000 

Arduino Shield

Arduino JoyStick Shield

75,000 
Sản phẩm tạm hết hàng
70,000 
Sản phẩm tạm hết hàng

Arduino Board

Arduino Mega 2560 Pro

225,000 
Sản phẩm tạm hết hàng
65,000 
Sản phẩm tạm hết hàng

Arduino Board

Arduino Mega 2560 R3

220,000