Có tất cả 290 sản phẩm

Dây cắm - Cáp kết nối

65 sợi dây cắm breadboard đực đực

35,000 
Sản phẩm tạm hết hàng

Dây cắm - Cáp kết nối

Anten đầu thẳng 5cm có dây – 2dbi

25,000 
Sản phẩm tạm hết hàng

Arduino Shield

Arduino CNC Shield V3

40,000 
Sản phẩm tạm hết hàng

Arduino Shield

Arduino CNC Shield V4

40,000 
14 %
SALE
70,000  60,000 
Sản phẩm tạm hết hàng
Sản phẩm tạm hết hàng

Arduino Board

Arduino Mega 2560 R3

220,000 
6 %
SALE
175,000  165,000 
Sản phẩm tạm hết hàng

Arduino Board

Arduino Nano CH340

65,000 
9 %
SALE
110,000  100,000 
Sản phẩm tạm hết hàng

Arduino Board

Arduino Uno R3

125,000 
Sản phẩm tạm hết hàng

Arduino Board

Arduino Uno R3 SMD

75,000