Có tất cả 292 sản phẩm

Dây cắm - Cáp kết nối

65 sợi dây cắm breadboard đực đực

35,000 
Sản phẩm tạm hết hàng

Dây cắm - Cáp kết nối

Anten đầu thẳng 5cm có dây 2dbi

25,000 
Sản phẩm tạm hết hàng

Arduino Shield

Arduino CNC Shield V3

40,000 
Sản phẩm tạm hết hàng

Arduino Shield

Arduino CNC Shield V4

40,000 
Sản phẩm tạm hết hàng
Sản phẩm tạm hết hàng

Arduino Board

Arduino Mega 2560 R3

220,000 
Sản phẩm tạm hết hàng
175,000 
Sản phẩm tạm hết hàng

Arduino Board

Arduino Nano CH340

65,000 
Sản phẩm tạm hết hàng

Arduino Board

Arduino Uno R3

125,000