Có tất cả 48 sản phẩm

Cảm biến lực - cân nặng

Cảm biến khối lượng Load Cell

60,000 70,000 

Cảm biến lực - cân nặng

Cảm biến khối lượng Load Cell – 50kg

30,000 

Cảm biến màu sắc

Cảm biến màu sắc TCS3200

90,000 

Cảm biến nhiệt độ

Cảm biến nhiệt độ HT-NTC100K

30,000 

Cảm biến nhiệt độ

Cảm biến nhiệt độ NTC100k

12,000 
SP mới

Cảm biến ánh sáng

Cảm biến quang trở 5528

2,000 

Cảm biến từ trường

Cảm biến từ cửa nam châm MC-38

12,000 

Cảm biến điện áp

Đồng hồ đo điện áp DC 100V

35,000 39,000 

Cảm biến siêu âm

Gá cảm biến siêu âm HC-SR04

10,000 

Cảm biến dòng điện

Mạch cảm biến dòng điện ACS712

45,000 50,000