Có tất cả 56 sản phẩm

80,000 

Cảm biến dòng điện

Cảm biến dòng điện AC SCT013

105,000 
Sản phẩm tạm hết hàng
(Out of stock)
Sản phẩm tạm hết hàng
(Out of stock)

Cảm biến lực - cân nặng

Cảm biến khối lượng Load Cell

60,000 70,000 

Cảm biến lực - cân nặng

Cảm biến khối lượng Load Cell 50kg

30,000 
Sản phẩm tạm hết hàng
(Out of stock)
60,000 

Cảm biến màu sắc

Cảm biến màu sắc TCS3200

120,000 
Sản phẩm tạm hết hàng
(Out of stock)
Sản phẩm tạm hết hàng
(Out of stock)

Cảm biến màu sắc

Cảm biến màu sắc TCS34725

80,000 
Sản phẩm tạm hết hàng
(Out of stock)

Cảm biến nhiệt độ

Cảm biến nhiệt độ DS18B20 IC

20,000 
Sản phẩm tạm hết hàng
(Out of stock)

Cảm biến nhiệt độ

Cảm biến nhiệt độ HT-NTC100K

30,000 
Sản phẩm tạm hết hàng
(Out of stock)

Cảm biến nhiệt độ

Cảm biến nhiệt độ LM35 IC

26,000 
Sản phẩm tạm hết hàng
(Out of stock)

Cảm biến nhiệt độ

Cảm biến nhiệt độ NTC100k

15,000 
Sản phẩm tạm hết hàng
(Out of stock)
Sản phẩm tạm hết hàng
(Out of stock)

Cảm biến từ trường

Cảm biến từ cửa nam châm MC-38

12,000