Showing 1–20 of 60 results

Cảm biến lực - cân nặng

Cảm biến Load Cell 10kg

85,000 

Cảm biến lực - cân nặng

Cảm biến Load Cell 1kg

65,000 

Cảm biến lực - cân nặng

Cảm biến Load Cell 20kg

88,000 

Cảm biến lực - cân nặng

Cảm biến Load Cell 50kg

30,000 

Cảm biến lực - cân nặng

Cảm biến Load Cell 5kg

68,000 

Cảm biến lực - cân nặng

Cảm biến Load Cell BF350

25,000 

Cảm biến lưu lượng

Cảm biến lưu lượng nước YF-S201

70,000 
12,000 

Cảm biến từ trường

Cảm biến từ cửa nam châm MC-38

18,000 

Cảm biến âm thanh

Module cảm biến âm thanh KY-037

25,000