Tìm thấy 2 sản phẩm

Sản phẩm tạm hết hàng
(Out of stock)

Cảm biến từ trường

Cảm biến từ cửa nam châm MC-38

12,000 

Cảm biến từ trường

Mạch cảm biến từ trường KY-003

13,000