Tìm thấy 2 sản phẩm

Cảm biến từ trường

Cảm biến từ cửa nam châm MC-38

18,000 

Cảm biến từ trường

Module cảm biến từ trường KY-003

12,000