Tìm thấy 3 sản phẩm

Cảm biến dòng điện

Cảm biến dòng điện YHDC SCT013

120,000 

Cảm biến dòng điện

Mạch cảm biến dòng điện ACS712

45,000 50,000