Tìm thấy 11 sản phẩm

Arduino Shield

Arduino JoyStick Shield

70,000 
80,000 
Sản phẩm tạm hết hàng
(Out of stock)

Bàn phím - Điều khiển

Bàn phím mềm ma trận 1×4

12,000 
Sản phẩm tạm hết hàng
(Out of stock)

Bàn phím - Điều khiển

Bàn phím mềm ma trận 3×4

14,000 

Bàn phím - Điều khiển

Bàn phím mềm ma trận 4×4

15,000 
Sản phẩm tạm hết hàng
(Out of stock)

Bàn phím - Điều khiển

Bàn phím mềm ma trận 4×5

24,000 
Sản phẩm tạm hết hàng
(Out of stock)

Bàn phím - Điều khiển

Bàn phím nút cứng ma trận 3×4

60,000 

Bàn phím - Điều khiển

Bàn phím nút cứng ma trận 4×4

65,000 
Sản phẩm tạm hết hàng
(Out of stock)

Bàn phím - Điều khiển

Bàn phím PCB ma trận 4×4

15,000 

Bàn phím - Điều khiển

Module encoder xoay 360 độ KY-040

15,000 

Bàn phím - Điều khiển

Module Joystick PS2

15,000