21 %
950,000  750,000 
0 %

Dịch vụ chế tạo

Dịch vụ in 3D FDM

999 15,000 
18 %
55,000  45,000 
0 %

Dịch vụ chế tạo

Dịch vụ cắt laser – mica

999 20,000 

Arduino Shield

Arduino JoyStick Shield

75,000 

Arduino Board

Arduino Uno R3 SMD

80,000 

Arduino Board

Arduino Uno R3

125,000 
175,000 

Mạch điện chức năngXem thêm..

Cảm biếnXem thêm..

LCD - LED - Hiển thịXem thêm..

Động cơ - DriverXem thêm..

Phụ kiện điện tửXem thêm..