Có tất cả 70 sản phẩm

Sản phẩm tạm hết hàng

Arduino Board

Arduino Mega 2560 R3

220,000 

Vòng bi - Bạc đạn

Bạc đạn tròn

5,000 10,000 
12,000 24,000 
Sản phẩm tạm hết hàng
35,000 50,000 
Sản phẩm tạm hết hàng

Vòng bi - Bạc đạn

Bạc đạn vành

12,000 
Sản phẩm tạm hết hàng
Sản phẩm tạm hết hàng
Sản phẩm tạm hết hàng

Cảm biến nhiệt độ

Cảm biến nhiệt độ HT-NTC100K

30,000 
Sản phẩm tạm hết hàng

Cảm biến nhiệt độ

Cảm biến nhiệt độ NTC100k

15,000