Cảm biến nhiệt độ NTC100k

15,000 

  • Temperature range of use : – 30℃ ~ + 200℃.
  • Dissipation power factor : ≥5 mW/℃ (static in the air).
  • 100k Ohm NTC Thermistor.
  • NTC Thin Film Thermistor Cable.
  • Max power rating: 45 mW
  • The hot time constant : ≤7 s(in the air)

  • Thermistor 100k NTC with 1 Meter Cable Temperature Sensor
  • Cam bien nhiet do NTC 100k 1% 3950

Sản phẩm tạm hết hàng
(Out of stock)

Đã bán được 6 sản phẩm trên hệ thống website.