Mạch cảm biến nhiệt độ – độ ẩm DHT22

90,000 

Mạch cảm biến nhiệt độ – độ ẩm DHT22

90,000