Mạch cảm biến nhiệt độ độ ẩm DHT22

90,000 

Mạch cảm biến nhiệt độ độ ẩm DHT22

90,000