Mạch cảm biến nhiệt độ relay XH-W1209 có điều chỉnh mức – 12V

45,000 

Mạch cảm biến nhiệt độ relay XH-W1209 có điều chỉnh mức – 12V

45,000