Showing all 4 results

Cảm biến ánh sáng

Module cảm biến đọc encoder

25,000 

Cảm biến ánh sáng

Module cảm biến quang trở LM393

18,000 

Cảm biến ánh sáng

Quang trở 5mm 5528

2,000