Showing all 10 results

Sản phẩm tạm hết hàng

Cảm biến nhiệt độ

Cảm biến nhiệt độ DS18B20 IC

15,000 
12,000 
Sản phẩm tạm hết hàng

Cảm biến nhiệt độ

Module cảm biến nhiệt độ DS18B20

25,000 
Sản phẩm tạm hết hàng