Tìm thấy 12 sản phẩm

Sản phẩm tạm hết hàng
(Out of stock)

Cảm biến nhiệt độ

Cảm biến nhiệt độ DS18B20 IC

20,000 
Sản phẩm tạm hết hàng
(Out of stock)

Cảm biến nhiệt độ

Cảm biến nhiệt độ HT-NTC100K

30,000 
Sản phẩm tạm hết hàng
(Out of stock)

Cảm biến nhiệt độ

Cảm biến nhiệt độ LM35 IC

26,000 
Sản phẩm tạm hết hàng
(Out of stock)

Cảm biến nhiệt độ

Cảm biến nhiệt độ NTC100k

15,000 
Sản phẩm tạm hết hàng
(Out of stock)