Mạch cảm biến nhiệt độ – độ ẩm DHT11

30,000 

Mạch cảm biến nhiệt độ – độ ẩm DHT11

30,000