Có tất cả 56 sản phẩm

Arduino Shield

Arduino JoyStick Shield

70,000 
80,000 
Sản phẩm tạm hết hàng
(Out of stock)

Bàn phím - Điều khiển

Bàn phím mềm ma trận 1×4

12,000 
Sản phẩm tạm hết hàng
(Out of stock)

Bàn phím - Điều khiển

Bàn phím mềm ma trận 3×4

14,000 

Bàn phím - Điều khiển

Bàn phím mềm ma trận 4×4

15,000 
Sản phẩm tạm hết hàng
(Out of stock)

Bàn phím - Điều khiển

Bàn phím mềm ma trận 4×5

24,000 
Sản phẩm tạm hết hàng
(Out of stock)

Bàn phím - Điều khiển

Bàn phím nút cứng ma trận 3×4

60,000 

Bàn phím - Điều khiển

Bàn phím nút cứng ma trận 4×4

65,000 
Sản phẩm tạm hết hàng
(Out of stock)

Bàn phím - Điều khiển

Bàn phím PCB ma trận 4×4

15,000 

Mạch chuyển giao tiếp

Cáp chuyển USB to TTL UART PL2303

30,000 
Sản phẩm tạm hết hàng
(Out of stock)
25,000 
Sản phẩm tạm hết hàng
(Out of stock)
Sản phẩm tạm hết hàng
(Out of stock)
Sản phẩm tạm hết hàng
(Out of stock)

Mạch sạc - hiển thị pin

Mạch cân bằng pin lithium 4S

35,000 
Sản phẩm tạm hết hàng
(Out of stock)