Tìm thấy 2 sản phẩm

Cảm biến lưu lượng

Cảm biến lưu lượng nước YF-S201

70,000 

Cảm biến lưu lượng

Module cảm biến mực nước

15,000