Showing all 20 results

Sản phẩm tạm hết hàng
55,000 
Sản phẩm tạm hết hàng
25,000 
Sản phẩm tạm hết hàng

Mạch chuyển giao tiếp

Mạch chuyển USB to RS-485 CH340

40,000 

Mạch chuyển giao tiếp

Mạch chuyển USB to UART TTL CP2102 MH

55,000 
Sản phẩm tạm hết hàng

Mạch chuyển giao tiếp

Mạch nạp USBasp AVR Programming

75,000 
18,000 
Sản phẩm tạm hết hàng
Sản phẩm tạm hết hàng
Sản phẩm tạm hết hàng

Mạch chuyển giao tiếp

Module đọc ghi thẻ nhớ Micro SD SPI

30,000 
25,000 
Sản phẩm tạm hết hàng

Mạch chuyển giao tiếp

Module Ethernet ENC28J60 giao tiếp SPI

85,000