Xem tất cả 17 kết quả

Mạch chuyển giao tiếp

Mạch chuyển USB to RS-485 CH340

40,000 
Hết hàng
55,000 
Hết hàng

Mạch chuyển giao tiếp

Module Ethernet ENC28J60 giao tiếp SPI

85,000 

Mạch chuyển giao tiếp

Mạch nạp USBasp AVR Programming

75,000 

Mạch chuyển giao tiếp

Mạch chuyển USB to UART TTL CP2102

55,000