Mạch đọc tín hiệu Load Cell HX711 ADC 24-bit

25,000 

Mạch đọc tín hiệu Load Cell HX711 ADC 24-bit

25,000