Cảm biến khối lượng Load Cell

60,000 70,000 

Cảm biến dùng để đo khối lượng chính xác, ứng dụng làm cân điện tử, thường được sử dụng chung với mạch đọc tín hiệu Load Cell ADC 24-bit HX711.


  • Cam bien do khoi luong Load Cell
  • Load Cell Bar
Tải trọng load cell : 10kg
Xóa tùy chọn
Cảm biến khối lượng Load Cell
SKU: N/A Danh mục: