MAKERSTORE.VN

Cửa hàng chế tạo


Địa chỉ: 68/4 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP. HCM

Số điện thoại: (028) 6654 5544

Email: [email protected]

Thời gian làm việc:

Thứ 2 tới Thứ 7: 9h – 13h | 14h – 18h

Chủ Nhật: liên hệ trước

68/4 Lữ Gia