MAKERSTORE.VN

Cửa hàng chế tạo


Địa chỉ: 68/4 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP. HCM

Số điện thoại: (028) 6654 5544

Email: [email protected]

Facebook: /MakerStore.vn

Thời gian làm việc:

Thứ 2 tới Thứ 7: 9h – 13h | 14h – 18h

Chủ Nhật: Nghỉ

MAKERSTORE.VN

Cửa hàng chế tạo


Địa chỉ: 68/4 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP. HCM

Số điện thoại: (028) 6654 5544

Email: [email protected]

Thời gian làm việc:

Thứ 2 tới Thứ 7: 9h – 13h | 14h – 18h

Chủ Nhật: liên hệ trước

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
 
ĐƠN VỊ VẬN CHUYỂN

 

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

Theo dõi thông tin và hoạt động của cửa hàng qua các kênh truyền thông và bán hàng chính thức: