Có tất cả 139 sản phẩm

Arduino Shield

Arduino JoyStick Shield

70,000 
80,000 
Sản phẩm tạm hết hàng
(Out of stock)

Bàn phím - Điều khiển

Bàn phím mềm ma trận 1×4

12,000 
Sản phẩm tạm hết hàng
(Out of stock)

Bàn phím - Điều khiển

Bàn phím mềm ma trận 3×4

14,000 

Bàn phím - Điều khiển

Bàn phím mềm ma trận 4×4

15,000 
Sản phẩm tạm hết hàng
(Out of stock)

Bàn phím - Điều khiển

Bàn phím mềm ma trận 4×5

24,000 
Sản phẩm tạm hết hàng
(Out of stock)

Bàn phím - Điều khiển

Bàn phím nút cứng ma trận 3×4

60,000 

Bàn phím - Điều khiển

Bàn phím nút cứng ma trận 4×4

65,000 
Sản phẩm tạm hết hàng
(Out of stock)

Bàn phím - Điều khiển

Bàn phím PCB ma trận 4×4

15,000 
Sản phẩm tạm hết hàng
(Out of stock)
Sản phẩm tạm hết hàng
(Out of stock)
Sản phẩm tạm hết hàng
(Out of stock)

Cảm biến dòng điện

Cảm biến dòng điện AC SCT013

105,000 
Sản phẩm tạm hết hàng
(Out of stock)
Sản phẩm tạm hết hàng
(Out of stock)

Cảm biến lực - cân nặng

Cảm biến khối lượng Load Cell

60,000 70,000 

Cảm biến lực - cân nặng

Cảm biến khối lượng Load Cell 50kg

30,000