Showing 1–20 of 272 results

Sản phẩm tạm hết hàng

Arduino Shield

Arduino JoyStick Shield

75,000 
Sản phẩm tạm hết hàng
Sản phẩm tạm hết hàng
90,000 
Sản phẩm tạm hết hàng
Sản phẩm tạm hết hàng
15,000 
Sản phẩm tạm hết hàng
Sản phẩm tạm hết hàng

Cảm biến môi trường

Cảm biến bụi GP2Y10 SHARP

145,000 
Sản phẩm tạm hết hàng

Cảm biến lực - cân nặng

Cảm biến Load Cell 10kg

85,000 

Cảm biến lực - cân nặng

Cảm biến Load Cell 1kg

65,000 

Cảm biến lực - cân nặng

Cảm biến Load Cell 20kg

88,000 

Cảm biến lực - cân nặng

Cảm biến Load Cell 50kg

30,000 

Cảm biến lực - cân nặng

Cảm biến Load Cell 5kg

68,000 

Cảm biến lực - cân nặng

Cảm biến Load Cell BF350

25,000 
Sản phẩm tạm hết hàng

Cảm biến lực - cân nặng

Cảm biến lực FSR402 dạng màng mỏng

140,000 
Sản phẩm tạm hết hàng

Cảm biến lực - cân nặng

Cảm biến lực RFP602 dạng màng mỏng 1kg

130,000 
Sản phẩm tạm hết hàng

Cảm biến lực - cân nặng

Cảm biến lực RFP602 dạng màng mỏng 2kg

130,000