Board kit phát triển ESP32 DOIT DevKit V1

160,000 

Khởi đầu tìm hiểu và phát triển trên nền tảng ESP32.


  • Board kit phat trien ESP32 – DOIT DevKit V1
  • ESP32 Development Board – DOIT DevKit V1 CP2102

Sản phẩm tạm hết hàng
(Out of stock)

SKU: 04172456 Danh mục: , ,