Board kit phát triển ESP8266 Wemos D1 Mini Pro

145,000 

Phiên bản nâng cấp, nhưng vẫn giữ nguyên chuẩn chân cắm để tương thích với các shield được phát triển cho D1 Mini.


  • Board kit phat trien Wemos D1 Mini Pro ESP8266
  • Wemos D1 Mini Pro Development Board ESP8266

Sản phẩm tạm hết hàng
(Out of stock)

Danh mục: ,