Board kit phát triển ESP8266 NodeMCU ESP-12E

100,000 

Board KIT phát triển từ module ESP-12E, được nạp sẵn firmware NodeMCU ESP8266.


  • Board kit phat trien ESP8266 ESP-12E CP2102
  • NodeMCU ESP8266 Development Board ESP-12E CP2102

Sản phẩm tạm hết hàng
(Out of stock)

SKU: 87110140 Danh mục: ,