Module Wifi ESP8266 ESP-01S

55,000 

Module Wi-Fi ESP8266 kết nối UART với board vi điều khiển, hoặc có thể hoạt động độc lâp với 2 chân I/O.

1
Mạch nạp module ESP8266 ESP-01 ESP LINK V1.0

Sản phẩm tạm hết hàng

80,000  75,000 
Module Wifi ESP8266 ESP-01S

55,000 

SKU: 49928494 Danh mục: ,