Board kit phát triển ESP8266 Wemos D1 Mini

95,000 

Một board KIT wifi nhỏ gọn được phát triển trên module ESP-12S.


  • Board kit phat trien ESP8266 – Wemos D1 Mini
  • Wemos D1 Mini Development Board ESP8266
Board kit phát triển ESP8266 Wemos D1 Mini

95,000 

SKU: 51970563 Danh mục: ,

Đã bán được 6 sản phẩm trên hệ thống website.