Showing all 11 results

Cảm biến lực - cân nặng

Cảm biến Load Cell 10kg

85,000 

Cảm biến lực - cân nặng

Cảm biến Load Cell 1kg

65,000 

Cảm biến lực - cân nặng

Cảm biến Load Cell 20kg

88,000 

Cảm biến lực - cân nặng

Cảm biến Load Cell 50kg

30,000 

Cảm biến lực - cân nặng

Cảm biến Load Cell 5kg

68,000 

Cảm biến lực - cân nặng

Cảm biến Load Cell BF350

25,000 
Sản phẩm tạm hết hàng

Cảm biến lực - cân nặng

Cảm biến lực FSR402 dạng màng mỏng

140,000 
Sản phẩm tạm hết hàng

Cảm biến lực - cân nặng

Cảm biến lực RFP602 dạng màng mỏng 1kg

130,000 
Sản phẩm tạm hết hàng

Cảm biến lực - cân nặng

Cảm biến lực RFP602 dạng màng mỏng 2kg

130,000 
Sản phẩm tạm hết hàng

Cảm biến lực - cân nặng

Cảm biến lực RFP602 dạng màng mỏng 5kg

130,000 
25,000