Tìm thấy 3 sản phẩm

Cảm biến lực - cân nặng

Cảm biến khối lượng Load Cell

60,000 70,000 

Cảm biến lực - cân nặng

Cảm biến khối lượng Load Cell 50kg

30,000 
25,000