Mạch chuyển mức tín hiệu ADC MAX6675 – dùng cho cảm biến nhiệt độ thermocouple K-type

90,000 

Mạch chuyển mức tín hiệu ADC MAX6675 – dùng cho cảm biến nhiệt độ thermocouple K-type

90,000