Mạch cảm biến nhiệt độ độ ẩm áp suất không khí BME280

80,000 

Mạch cảm biến nhiệt độ độ ẩm áp suất không khí BME280

80,000