Mạch cảm biến nhiệt độ – độ ẩm – áp suất không khí BME280

80,000 

Mạch cảm biến nhiệt độ – độ ẩm – áp suất không khí BME280

80,000