Arduino Mega 2560 R3

320,000 

Cấu hình và tính năng tương tự Uno, nhưng Arduino Mega 2560 mở rộng nhiều chân I/O hơn (lên tới 54 chân).

Sản phẩm tạm hết hàng
(Out of stock)

SKU: 76757089 Danh mục:

Đã bán được 6 sản phẩm trên hệ thống website.