Arduino Mega 2560 R3 CH340

175,000  165,000 

Phiên bản giá rẻ của Arduino Mega 2560 R3, sử dụng chip nạp CH340 thay cho ATmega16U2 để tiết kiệm chi phí sản xuất.

Arduino Mega 2560 R3 CH340

175,000  165,000 

SKU: 26229062 Danh mục: