Arduino Pro Micro Atmega32U4

180,000 

Board tích hợp vi điểu khiển Atmega32U4 nên có sẵn giao tiếp USB-serial, rất thích hợp để giả lập bàn phím, chuột hoặc các thiết bị ngoại vi.

Arduino Pro Micro Atmega32U4

180,000 

SKU: 66018372 Danh mục:

Đã bán được 12 sản phẩm trên hệ thống website.