Arduino CNC Shield V3

40,000 

Shield mở rộng cho Arduino Uno, dùng để điểu khiển máy CNC hoặc máy khắc laser.

Sản phẩm tạm hết hàng
(Out of stock)

SKU: 01091090 Danh mục: