Arduino Uno Sensor Shield

28,000 

Board mở rộng giúp bạn kết nối nhanh chóng các module với Arduino Uno.

Arduino Uno Sensor Shield

28,000 

SKU: 75408899 Danh mục: