Arduino CNC Shield V4

40,000 

Shield mở rộng cho Arduino Nano, dùng để điểu khiển máy CNC hoặc máy khắc laser.

Sản phẩm tạm hết hàng
(Out of stock)

SKU: 98722149 Danh mục: