Breadboard PCB hàn 2 mặt

5,000 33,000 

Breadboard PCB hàn 2 mặt, độ dày 1.6mm.


  • Breadboard PCB han 2 mat
  • Double Side Prototype PCB
Kích thước PCB :
Xóa tùy chọn
Breadboard PCB hàn 2 mặt
SKU: N/A Danh mục:

Đã bán được 24 sản phẩm trên hệ thống website.