Dây cắm breadboard cái cái (40 sợi)

18,000 22,000 

Chiều dài :
Xóa tùy chọn
Dây cắm breadboard cái cái (40 sợi)

Đã bán được 6 sản phẩm trên hệ thống website.