Module nguồn giảm áp DC-DC QSJK 24V to 5V 3A cổng USB

28,000 

Module nguồn giảm áp DC-DC QSJK 24V to 5V 3A cổng USB

28,000