Biến trở đơn tuyến tính WH148 dạng volume

3,000 4,000 

Biến trở đơn 3 chân dạng volume.


  • Bien tro volume tuyen tinh WH148
  • WH148 Linear Potentiometer
Biến trở :
Xóa tùy chọn
Biến trở đơn tuyến tính WH148 dạng volume
SKU: N/A Danh mục:

Đã bán được 15 sản phẩm trên hệ thống website.