Mạch cảm biến gia tốc analog 3DOF ADXL335 GY-61

85,000 

Mạch cảm biến gia tốc analog 3DOF ADXL335 GY-61

85,000 

SKU: 32047352 Danh mục: