ATmega328P DIP28

60,000 

Chip vi điều khiển ATmega328 của hãng Atmel, dạng chân cắm, thường thấy trong board Arduino Uno R3.

Sản phẩm tạm hết hàng
(Out of stock)

SKU: 25813728 Danh mục: