21 %
950,000  750,000 
2 %
Sản phẩm tạm hết hàng
18 %
55,000  45,000