Mạch cảm biến nhiệt độ XH-W1209 có điều khiển – LED hiển thị và relay

60,000 

Mạch cảm biến nhiệt độ XH-W1209 có điều khiển – LED hiển thị và relay

60,000