Lõi dẫn nhựa đầu phun E3D V6 (phiên bản cải tiến lõi 4.1mm)

25,000