Driver điều khiển động cơ bước DRV8825

50,000 

  • Điện áp cung cấp: 8.2 – 42 VDC
  • Độ phân giải vi bước: full-step, half-step, 1/4-step, 1/8-step, 1/16-step, và 1/32-step
  • Dòng đỉnh (peak): 2.2A (24V)
  • Dòng trung bình (RMS): 1.5 A
  • Minimum Logic voltage: 2.5V
  • Maximum Logic Voltage: 5V

  • DRV8825 Stepper Motor Driver
  • Driver dieu khien dong co buoc DRV8825