Dĩa động cơ servo 25 răng bằng kim loại dùng cho MG995 MG996

18,000 

  • Material:  Aluminium
  • M3 Screws
  • Adjustable type servo arm
  • Mounting Hole Spacing: 14mm
  • Servo disc diameter: 20mm
  • 25Tooth

  • Aluminum Servo Horn/Arm 25T Round type Disc MG995 MG996
  • Dia dong co servo 25 rang bang kim loai
Dĩa động cơ servo 25 răng bằng kim loại dùng cho MG995 MG996

18,000 

Danh mục: