Cảm biện tiệm cận điện dung kim loại SN04-P NPN – khoảng cách 4mm

45,000 

Sản phẩm tạm hết hàng