Board kit phát triển ESP8266 – Wemos D1 Mini Pro

150,000 

Phiên bản nâng cấp, nhưng vẫn giữ nguyên chuẩn chân cắm để tương thích với các shield được phát triển cho D1 Mini.


  • Board kit phat trien Wemos D1 Mini Pro ESP8266
  • Wemos D1 Mini Pro Development Board ESP8266

Sản phẩm tạm hết hàng

Danh mục: ,