Bàn nhiệt máy in 3D MK2B 214x214mm 12V/24V

120,000 

Bàn nhiệt máy in 3D MK2B 214x214mm 12V/24V

120,000