Arduino DigiSpark Attiny85 USB

50,000 

Đây là một development board nhỏ gọn với vi điều khiển Atmel AVR Attiny85 mà bạn có thể cắm trực tiếp vào máy tính qua cổng USB và lập trình bằng Arduino IDE.


  • Arduino DigiSpark Attiny85 USB
Arduino DigiSpark Attiny85 USB

50,000 

SKU: 94126446 Danh mục: