Arduino Uno R3

135,000 

  • Vi điều khiển: ATmega328
  • Chip nạp: ATmega8U2 USB-to-TTL
  • Analog Input: 6 chân
  • Digital I/O: 14 chân (6 chân PWM)
  • Nguồn: 5V DC (USB) hoặc 6-12V DC (jack nguồn)
  • Nguồn (khuyên dùng): 7-9V DC
Danh mục: